thông tin liên hệ
Mrs Nghĩa
P. Kinh Doanh - 0904 409 466

TÚI NYLON, MÀNG QUẤN PE

Cuộn Nilon PE, PP
Cuộn Nilon PE, PP
Cuộn PE, PP
Cuộn PE, PP
Màng quấn pallet
Màng quấn pallet