DÂY ĐAI NHỰA

thông tin liên hệ
Mrs Nghĩa
P. Kinh Doanh - 0904 409 466

DÂY BUỘC PE, PP

Dây buộc PP các màu
Dây buộc PP các màu
Dây buộc tự động pe (1)
Dây buộc tự động pe (1)
Dây buộc tự động pe (2)
Dây buộc tự động pe (2)
Dây buộc tự động pe (3)
Dây buộc tự động pe (3)
Dây buộc PP các màu
Dây buộc PP các màu
Dây PE trắng
Dây PE trắng
Dây PE vàng
Dây PE vàng
Dây PE xanh
Dây PE xanh
Dây PE hồng
Dây PE hồng