thông tin liên hệ
Mrs Nghĩa
P. Kinh Doanh - 0904 409 466

DÂY ĐAI NẸP THÙNG PP CÁC MÀU

Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu
Dây đai nẹp thùng PP các màu

Dây đai nẹp thùng PET chất lượng cao

Dây đai nẹp thùng Pet (3)
Dây đai nẹp thùng Pet (3)
Dây đai nẹp thùng Pet (1)
Dây đai nẹp thùng Pet (1)
Dây đai nẹp thùng Pet (2)
Dây đai nẹp thùng Pet (2)

DÂY BUỘC MÁY PE, DÂY BUỘC TAY PP CÁC MÀU

Dây buộc tự động pe (1)
Dây buộc tự động pe (1)
Dây buộc tự động pe (2)
Dây buộc tự động pe (2)
Dây buộc tự động pe (3)
Dây buộc tự động pe (3)

Băng dính các loại

Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo
Băng Keo

DÂY THÍT, DÂY RÚT CÁC LOẠI

Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại
Dây thít, dây rút các loại

Màng PE, túi PE

Cuộn Nilon PE, PP
Cuộn Nilon PE, PP
Cuộn PE, PP
Cuộn PE, PP
Màng quấn pallet
Màng quấn pallet

MÁY VÀ CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Bộ kìm tăng dây PET
Bộ kìm tăng dây PET
Kìm tăng dây
Kìm tăng dây
Kẹp sắt PP các loại
Kẹp sắt PP các loại
Kẹp sắt PP
Kẹp sắt PP
Kẹp sắt
Kẹp sắt